. .

Drukowanie rozpoczęte

Obsługa celna

Certyfikat AEO

DB Schenker ma status Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego, co potwierdza bezpieczeństwo i efektywność łańcucha dostaw.

Przywileje dla DB SchenkerKorzyści dla klienta
Mniejsza liczba kontroli dokumentów i fizycznych kontroli.
Priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli – przeprowadzenie w pierwszej kolejności.
Płynne dostawy towarów do finalnych odbiorców.
Szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych, priorytetowa obsługa wszelkich wniosków.Skrócenie czasu obsługi celnej.
Możliwość wystąpienia o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu.Obniżenie kosztów dzięki sprawniejszej kontroli w wybranym miejscu.
Możliwość uprzedniego powiadomienia o wytypowaniu przesyłki do kontroli.Precyzyjne planowanie dzięki dokładnej informacji.
Specjalne miejsca obsługi dla AEO, odrębne pasy ruchu.Priorytetowa obsługa przesyłek nadawców lub odbiorców bez statusu AEO.
Możliwość składania mniejszej ilości danych na potrzeby przywozowej/wywozowej deklaracji skróconej – dotyczy współpracy z nadawcami lub odbiorcami ze statusem AEO.Szersze wykorzystanie przywilejów celnych dzięki partnerowi z certyfikatem AEO.

DB Schenker, DB Schenker

Ostatnia aktualizacja: 13.07.2016

Do początku strony

  • European Foundation for Quality Management
  • CSR
  • Certyfikat AEO F dla DB Schenker
  • DB Schenker Logistics znajduje się w TOP 5 krajów zaangażowanych w Cargo 2000 globalnie.
  • Award