. .
Największa w Europie spółka kolejowych przewozów towarowych

Obsługując około 4 200 bocznic w Europie, DB Cargo oferuje swoim Klientom dostęp do największej na świecie sieci kolejowej. Dzięki temu, DB Cargo jest liderem kolejowych przewozów towarowych. więcej…

Rozwiązania lądowe

DB Schenker dostarczy Twoje towary na europejskie rynki, dzięki silnej i regularnej sieci połączeń. więcej…

Rozwiązania lotnicze

Przesyłki lotnicze dostarczane są w oparciu o sieć kilkuset biur DB Schenker przy największych międzynarodowych lotniskach. więcej…

DB SCHENKERocean

The ocean freight comprises deliveries of consignments by sea way between major centres of the world trade and industry. więcej…

Przewaga konkurencyjna Twojego biznesu

DB Schenker prowadzi magazyny logistyczne dla klientów z różnych branż zlokalizowane w okolicach największych centrów biznesowych Polski. więcej…

Przesyłki specjalne

Oferujemy rozwiązania dla przesyłek o niestandardowych rozmiarach i dla towarów wymagających podwyższonych standardów bezpieczeństwa. więcej…