. .

Drukowanie rozpoczęte

Rozwiązania lądowe

Obsługi przesyłek drobnicowych w DB Schenker

DB Schenker stosuje urządzenia mobilne z nowoczesnym oprogramowaniem do obsługi przesyłek drobnicowych. Z rozwiązania korzysta 2 000 kurierów.

 

Urządzenia mobilne w DB Schenker Logistics, DB Schenker

Urządzenia mobilne w dystrybucji, kojarzone do niedawna wyłącznie z branżą KEP, wprowadzają nowy standard obsługi przesyłek drobnicowych.

 

Jeszcze większa pewność i jakość, DB Schenker

Urządzenia mobilne - korzyści, DB Schenker

Informacja dla klientów w czasie rzeczywistym decyduje o rynkowej przewadze firmy

Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. , DB Schenker


Janusz Górski,
Prezes Schenker Sp. z o.o.

"W warunkach niestabilnej gospodarki
dostarczenie informacji w czasie rze-
czywistym stanowi o przewadze firm
– mogą one konkurować szybkością
reagowania na potrzeby swoich klien-
tów i tym samym pomagać im, dzięki
operatorowi logistycznemu,w utrzyma-
niu wysokiej pozycji konkurencyjnej.
Nowy standard obsługi klientów wpisuje
się w budowaną w naszej organizacji
kulturę Lean. Wpływa na wzrost efekty-
wności procesów i eliminację marnotrawstw.
Tak duża zmiana otwiera też nowe
możliwości kolejnych usprawnień”

Andrzej Wierzbicki, DB Schenker Logsitics

Andrzej Wierzbicki,
Dyrektor ds. Zarządzania Flotą Pojazdów w Schenker Sp. z o.o. 

"Urządzenia mobilne to szereg ułatwień w codziennej pracy kuriera. Terminale automatycznie tworzą wykazy ładunkowe oraz gromadzą informacje dotyczące dyspozycji, a w przyszłości pozwolą na wyeliminowanie listów przewozowych dla przesyłek drobnicowych. Kurierzy mają dostęp do szczegółowych danych o wszystkich swoich przesyłkach i mogą samodzielnie ustalać kolejność realizacji zleceń. Inteligentny terminal przypomina im także o realizacji usług dodatkowych, np. o dostawie do godz. 10.00, odebraniu dokumentów zwrotnych, wymianie palet EUR itp. Mobilne terminale mają także wbudowany GPS, pomocny w zarządzaniu pracą kuriera, oraz aparat fotograficzny, który w razie potrzeby umożliwia zrobienie dokumentacji fotograficznej. Dzięki urządzeniom mobilnym nasi partnerzy – firmy przewozowe mogą liczyć na wzrost wydajności zatrudnionych kurierów.”

Ostatnia aktualizacja: 27.04.2017

Do początku strony

  • European Foundation for Quality Management
  • CSR
  • Certyfikat AEO F dla DB Schenker
  • DB Schenker Logistics znajduje się w TOP 5 krajów zaangażowanych w Cargo 2000 globalnie.
  • Award