. .

Drukowanie rozpoczęte

Korekta paliwowa

Poziom wskaźnika korekty - przesyłki międzynarodowe

Algorytm korekty paliwowej

 1. wartość wskaźnika korekty paliwowej ustalana jest w cyklach miesięcznych i obowiązuje przez cały miesiąc kalendarzowy,
 2. wartość wskaźnika korekty paliwowej na kolejny miesiąc publikowana jest na stronie www.dbschenker.pl 22 dnia kalendarzowego poprzedniego miesiąca (np. wskaźnik na wrzesień publikowany jest 22 sierpnia). Jeżeli powyższy termin przypada w dniu wolnym od pracy, wartość wskaźnika publikowana jest w pierwszym dniu roboczym po dniu wolnym od pracy.
 3. do ustalenia wartości wskaźnika korekty paliwowej przyjmowana jest średnia cen hurtowych oleju napędowego za 1m3, z dwóch największych polskich rafinerii: Orlen (82%) oraz Lotos (18%) z okresu: od 21 dnia poprzedniego miesiąca; do 20 dnia bieżącego miesiąca,
 4. ceną bazową służącą do wyliczenia wartości wskaźnika korekty paliwowej jest cena hurtowa paliwa w wysokości 2.791 zł/1m3,
 5. zmiana wartości wskaźnika korekty paliwowej następuje dopiero wtedy, kiedy wyliczona średnia cena paliwa różni się od ceny bazowej o 6% lub wielokrotność 6%,
 6. przekroczenie każdego kolejnego progu 6% powoduje adekwatną zmianę wartości wskaźnika Korekty paliwowej o 1,5 punktu procentowego,
 7. korekta paliwowa w usługach międzynarodowych naliczana jest w formie procentowego dodatku do ceny usługi przewozowej (bez usług dodatkowych),
 8. wartość wskaźnika korekty paliwowej właściwa dla danej przesyłki ustalana jest na podstawie daty przyjmowanej do przeliczenia kursów walut w rozliczeniach stawek podstawowych.

Tabela wielkości wskaźnika w zależności od średniej ceny ON

Cena ON w PLN/m3             

Wskaźnik korekty %

           1 7831 950         -7,50%
           1 9512 118         -6,00%
           2 1192 286         -4,50%
           2 2872 454         -3,00%
           2 4552 622         -1,50%
           2 6232 959          0,00%
           2 9603 127          1,50%
           3 1283 295          3,00%
           3 2963 463          4,50%
           3 4643 631          6,00%
          3 6323 799          7,50%
          3 8003 967          9,00%
          3 9684 135         10,50%
          4 1364 303         12,00%
          4 3044 471         13,50%
          4 4724 639         15,00%
          4 6404 807         16,50%
          4 8084 975         18,00%
          4 9765 143         19,50%
          5 1445 311         21,00%

Tabela określająca wielkość korekty paliwowej w poszczególnych miesiącach 2017 roku

Miesiąc obowiązywania           

Średnia cena ON w PLN/m3Wskaźnik korekty %

Luty 2017

3.6637,5%

Marzec 2017

3.5946,0%
Kwiecień 20173.5576,0%

Maj 2017

3.4966,0%

Czerwiec 2017

3.4054,5%
Lipiec 20173.3104,5%

Sierpień 2017

3.3314,5%
Wrzesień 20173.3834,5%
Październik 20173.4464,5%
Listopad 20173.5496,0%
Grudzień 20173.6046,0%

Tabela określająca wielkość korekty paliwowej w poszczególnych miesiącach 2016 roku

Miesiąc odniesienia

Średnia cena ON w PLN/m3Miesiąc obowiązywania korektyWskaźnik korekty %
21 Grudnia 2015-  20 Stycznia 20162.987Luty 20161,50%
21 Stycznia 2016 -
20 Lutego 2016
2.922Marzec 20160,00%
21 Lutego 2016 -
20 Marca 2016
3.034Kwiecień 20161,50%
21 Marca 2016 -
20 Kwietnia 2016
3.051Maj 20161,50%

21 Kwietnia 2016 -
20 Maja 2016

3.226Czerwiec 20163,00%

21 Maja 2016 - 

20 Czerwca 2016

3.393Lipiec 20164,50%

21 Czerwca 2016 -

20 Lipca 2016

3.343Sierpień 20164,50%

21 Lipca 2016 -

20 Sierpnia 2016

3.210Wrzesień 20163,0%

21 Sierpnia 2016 -

20 Września 2016

3.368Październik 20164,5%

21 Września 2016 -

20 Października 2016

3.429Listopad 20164,5%

21 Października 2016

20 Listopada 2016

3.423Grudzień 20164,5%

21 Listopada 2016

20 Grudnia 2016

3.586Styczeń 20176,0%

Archiwum z lat 2009-2015

Archiwum 2009-2015

(PDF | 0,04 MB)
PDF pobierz

Ostatnia aktualizacja: 20.11.2017

Do początku strony

 • European Foundation for Quality Management
 • CSR
 • Certyfikat AEO F dla DB Schenker
 • DB Schenker Logistics znajduje się w TOP 5 krajów zaangażowanych w Cargo 2000 globalnie.
 • Award