. .

Drukowanie rozpoczęte

Sprawdź dane

Korekta paliwowa

Korekta paliwowa to formuła automatycznej modyfikacji wysokości wynagrodzenia operatora logistycznego z tytułu wykonanych usług transportowych, stosownie do niezależnych od operatora logistycznego zmian cen oleju napędowego.

Najistotniejsze informacje dotyczące mechanizmu korekty paliwowej:

• korekta paliwowa  odzwierciedla zmiany cen paliw,

• aktualny poziom ceny paliwa jest ustalany w oparciu o ceny hurtowe oleju napędowego w PKN Orlen i Grupy LOTOS, co pozwala na faktyczne odniesienie do zmiany cen paliw na polskim rynku, bez uwzględniania wpływu marż stacji benzynowych w poszczególnych częściach Polski na dynamikę zmian średnich cen paliwa,

• mechanizm korekty działa zarówno przy podwyżkach jak i przy obniżkach cen paliw, co powoduje zwiększenie albo zmniejszenie ceny za usługę przewozu przesyłki w stosunku do ceny w poprzednich okresach,

• zmiany aktualnej wartości wskaźnika nie są dokonywane po każdej zmianie ceny paliwa, lecz dopiero po przekroczeniu określonego progu wrażliwości,

• ustalenie wskaźnika paliwowego na kolejny miesiąc odbywa się z wyprzedzeniem (w 22 dniu kalendarzowym poprzedniego miesiąca) co pozwala na precyzyjne zaplanowanie kosztów wysyłek,

• korekta paliwowa jest uwidoczniona na fakturach jako oddzielna pozycja, co pozwala na dokładną obserwację jej wpływu na koszty logistyki.


Ostatnia aktualizacja: 31.05.2016

Do początku strony

  • European Foundation for Quality Management
  • CSR
  • Certyfikat AEO F dla DB Schenker
  • DB Schenker Logistics znajduje się w TOP 5 krajów zaangażowanych w Cargo 2000 globalnie.
  • Award