. .

Drukowanie rozpoczęte

Korekta paliwowa

Poziom wskaźnika korekty - przesyłki krajowe

Wybrane, główne założenia algorytmu korekty paliwowej obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2015 r.

Wyliczenie wartości wskaźnika korekty paliwowej opiera się na następujących zasadach:

  1. wartość wskaźnika korekty paliwowej ustalana jest w cyklach miesięcznych i obowiązuje przez cały miesiąc kalendarzowy,

  2. ceną bazową służącą do wyliczenia wartości wskaźnika korekty paliwowej jest cena hurtowa paliwa w wysokości 3.052 zł/1m3,

  3. zmiana wartości wskaźnika korekty paliwowej następuje dopiero wtedy, kiedy wyliczona średnia cena paliwa różni się od ceny bazowej o 6% lub wielokrotność 6%,

  4. przekroczenie każdego kolejnego progu 6% powoduje adekwatną zmianę wartości wskaźnika korekty paliwowej o 1,85 punktu procentowego, stosownie do poniższej tabeli,

  5. wartość wskaźnika korekty paliwowej właściwa dla danej przesyłki ustalana jest na podstawie jej daty nadania.

(Pełna definicja korekty paliwowej)

Średnia cena paliwa [zł/m3]Różnica do ceny bazowejWskaźnik korekty paliwowej
oddo
2 1362 318-24% do -29,99%-7,40%
2 3192 501-18% do -23,99%-5,55%
2 5022 684-12% do – 17,99%-3,70%
2 6852 867-6% do -11,99%-1,85%
2 8683 0520% do -5,99%0%
Cena bazowa: 3.052 zł0%
3 0523 2350% do 5,99%0%
3 2363 4186% do 11,99%1,85%
3 4193 60112% do 17,99%3,70%
3 6023 78418% do 23,99%5,55%
3 7853 96724% do 29,99%7,40%

Tabela określająca wielkość korekty paliwowej w bieżącym roku

Miesiąc obowiązywania korektyŚrednia cena ON w PLN/m3Wskaźnik korekty %
Styczeń 20173.5863,70%
Luty 20173.6635,55%
Marzec 20173.5943,70%
Kwiecień 20173.5573,70%
Maj 20173.4963,70%
Czerwiec  20173.4051,85%
Lipiec 20173.3101,85%
Sierpień 20173.3311,85%
Wrzesień 20173.3831,85%
Październik 20173.4463,70%
Listopad 20173.5493,70%
Grudzień 20173.6045,55%

Archiwum wskaźnika korekty paliwowej

Ostatnia aktualizacja: 20.11.2017

Do początku strony

  • European Foundation for Quality Management
  • CSR
  • Certyfikat AEO F dla DB Schenker
  • DB Schenker Logistics znajduje się w TOP 5 krajów zaangażowanych w Cargo 2000 globalnie.
  • Award