. .

O firmie

Strategia DB Schenker

Jako część Grupy Deutsche Bahn, DB Schenker realizuje globalną strategię zrównoważonego rozwoju DB 2020, która opiera się na trzech filarach: ekonomii, ekologii i społeczeństwie.

1. Ekonomia

Naszym celem jest stałe podwyższanie jakości obsługi klientów oraz tworzenie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw. Stawiamy na partnerską, etyczną współpracę i dialog z klientami oraz dostawcami.

2. Społeczeństwo

Dążymy do tego, aby być preferowanym pracodawcą i dobrym sąsiadem. W tym celu inwestujemy w rozwój pracowników i dostawców, promujemy innowacyjność i proaktywność, dbamy o zwiększanie bezpieczeństwa w miejscu pracy i na drogach. Współpracujemy z uczelniami i studentami. Wzmacniamy też relacje ze społecznościami lokalnymi – poprzez projekty wolontariatu pracowniczego realizowane lokalnie oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi.

3. Środowisko

Rozwijamy ofertę usług, przyjaznych środowisku, począwszy od rozwiązań kolejowych i intermodalnych, po ekologiczne narzędzia dla klientów, takie jak raport emisji, eko-kalkulator, czy e-faktura. Łączymy środki transportu, co ma wpływ na obniżenie emisji CO2 w łańcuchach dostaw. Szkolimy kierowców z ekologicznej i bezpiecznej jazdy, dbamy o odpowiedni poziom wypełnienia pojazdów. Kładziemy nacisk na redukcję zużycia mediów.

Budujemy kulturę LEAN!

Ostatnia aktualizacja: 20.05.2016

Do początku strony

  • European Foundation for Quality Management
  • CSR
  • Certyfikat AEO F dla DB Schenker
  • DB Schenker Logistics znajduje się w TOP 5 krajów zaangażowanych w Cargo 2000 globalnie.
  • Award