. .

Drukowanie rozpoczęte

O firmie

Polityka Compliance

DB Schenker opracował kompleksowy program Compliance&Ethics, który bazuje na podstawowych zasadach dobrego zarządzania i etyki korporacyjnej.

Program ten jest kluczowym priorytetem firmy i ma na celu rozwijanie postaw etycznych wśród wszystkich pracowników i partnerów biznesowych DB Schenker.

W kwestii zgłaszania naruszenia zasad i norm etycznych, wątpliwości definicyjnych itp. zapraszamy do kontaktu z Krajowym Specjalistą ds. Zgodności z Prawem i Etyką (Compliance Officer): Iloną Galińską-Białas (ilona.galinska@dbschenker.com; tel. 601 689 566)

W specjalnie opracowanej Broszurze Compliance prezentujemy kluczowe zasady, obowiązujące wszystkich pracowników i partnerów. Dotyczą one m.in.

  • przyjmowania prezentów i korzyści,
  • zapobiegania korupcji,
  • konfliktu interesów,
  • ochrony aktywów i relacji z konkurencyjnymi firmami.

W broszurze znajdują się też informacje o specjalnym formularzu zgłoszeniowym - DB Schenker Alert Line, za pośrednictwem którego można zawiadamiać o wszystkich przypadkach naruszenia przyjętych zasad.

Ostatnia aktualizacja: 02.09.2016

Do początku strony

  • European Foundation for Quality Management
  • CSR
  • Certyfikat AEO F dla DB Schenker
  • DB Schenker Logistics znajduje się w TOP 5 krajów zaangażowanych w Cargo 2000 globalnie.
  • Award