. .

Drukowanie rozpoczęte

Alert Line

Infolinia Compliance

Działanie w zgodzie z prawem i zasadami etyki jest jednym z priorytetów koncernu DB. Dlatego wszyscy pracownicy, partnerzy biznesowi oraz klienci mają możliwość zgłoszenia zachowań niezgodnych z prawem lub zasadami etyki przez Infolinię DB Schenker.

Dostępne są dwa kanały komunikacyjne:

Zgłoszenia mogą być dokonywane anonimowo, jednak Schenker zachęca informujących do podania swojego imienia i nazwiska. Na stronie dostępna jest lista  zachowań niezgodnych z prawem lub etyką, obejmująca między innymi korupcję, naruszanie umów, fałszowanie dokumentów, kwestie antymonopolowe.

Wierzymy, że zgłoszenia będą dokonywane w sposób świadomy i będą zawierać prawdziwe treści. To pomoże nam prowadzić działania biznesowe zgodne z najwyższymi standardami etyki i rzetelności. 

Ostatnia aktualizacja: 20.05.2016

Do początku strony

  • European Foundation for Quality Management
  • CSR
  • Certyfikat AEO F dla DB Schenker
  • DB Schenker Logistics znajduje się w TOP 5 krajów zaangażowanych w Cargo 2000 globalnie.
  • Award