. .

Drukowanie rozpoczęte

Aktualności

Zmiany w dokumentacji przewozowej

Transport towarów niebezpiecznych (ADR) – obowiązek podania właściciela towaru w dokumentacji przewozowej wg nowych przepisów .

Od dnia 2 września br. przy przewozie towarów niebezpiecznych (ADR) w liście przewozowym należy podawać nazwę i adres podmiotu, którego własnością jest ten ładunek, w chwili przekazania go kurierowi DB Schenker.

Tego dnia wejdzie w życie ustawa z 22 lipca 2016r. O zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 1165 z 2016r.) i wprowadzi zmianę w ustawie z 19 sierpnia 2011r. O przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. poz. 1367 i 1454, z 2015 r. poz. 1273 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 542). Zmiana ta ingeruje w treść Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów ADR, gdzie dokładnie opisano zawartość dokumentu przewozowego.

Rekomendujemy Państwu podawanie w treści listu przewozowego stosowanego przez Schenker Sp. z o.o. w polu UWAGI informacji o treści: „Właścicielem nadawanych towarów niebezpiecznych jest …. (…nadawca, odbiorca lub płatnik)”. W przypadku, gdy właścicielem tych towarów jest inny podmiot – należy podać jego nazwę i adres.

Tak podane informacje wypełnią obowiązek zawarty w nowych przepisach i nie spowodują podczas kontroli – zatrzymania samochodu i nałożenia kar administracyjnych. Jednocześnie przypominamy, że obowiązek sporządzenia dokumentacji spoczywa na nadawcy towaru ADR, a przewoźnik ma obowiązek sprawdzić, czy dokumentacja jest właściwie sporządzona i wymagać jej uzupełnienia w przypadku dostrzeżenia błędów lub braków.

W razie potrzeby, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy o kontakt z opiekunem handlowym.

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2016

Do początku strony

  • European Foundation for Quality Management
  • CSR
  • Certyfikat AEO F dla DB Schenker
  • DB Schenker Logistics znajduje się w TOP 5 krajów zaangażowanych w Cargo 2000 globalnie.
  • Award