. .

Drukowanie rozpoczęte

Aktualności

SENT: Nowe przepisy dot. monitorowania przewozu towarów

Sprawdź czy - zgodnie z nową Ustawą - Twoje towary wymagają zgłoszenia w SENT.

W związku z przyjęciem przez Sejm Ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, prosimy o sprawdzenie czy Państwa towary będą wymagać zgłoszenia w systemie „SENT” na stronach www.puesc.gov.pl. Nowe przepisy wejdą w życie w dniu 18 kwietnia 2017 r. (14 dni po ogłoszeniu Ustawy w Dzienniku Ustaw), a przepisy dotyczące kar wynikających z tejże Ustawy od 1 maja 2017 r.

Obraz powiększyćsamochody_noca, samochody_noca

Ustawa nakłada na podmioty wskazane w Ustawie obowiązek dokonywania zgłaszania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu towarów zgodnie z wyszczególnioną listą, na odpowiednio przygotowanej platformie internetowej PUESC (www.puesc.gov.pl) - system SENT.

Bardzo prosimy o sprawdzenie czy Państwa towary podlegają zgłoszeniu zgodnie z Ustawą:

Dziennik Ustaw - link

Zalecamy też bieżące monitorowanie zmian wprowadzanych w Ustawie. Ministerstwo Finansów zapowiada już w najbliższym czasie wprowadzanie zmian w formie rozporządzenia dotyczących rozszerzenia listy towarów objętych monitoringiem:

http://legislacja.rcl.gov.pl/

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że DB Schenker udostępni narzędzia, które umożliwią podanie numerów SENT związanych z wysyłką (numer referencyjny i klucz dla przewoźnika) w przekazywanym zleceniu oraz wydrukowanie ich na dokumentach przewozowych. Na tej podstawie dokonywane będzie uzupełnienie danych dotyczących przewozu zgłoszonej przesyłki. 

Na stronach internetowych DB Schenker został również udostępniony dokument regulujący zasady obsługi przedmiotowych przesyłek przez naszą firmę stanowiący integralną część Warunków Świadczenia Usług:

Zasady Obsługi Przesyłek Podlegających Ustawie o Systemie Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów.

 

Z góry dziękujemy za pomoc i zaangażowanie.

DB Schenker

Ostatnia aktualizacja: 11.04.2017

Do początku strony

  • European Foundation for Quality Management
  • CSR
  • Certyfikat AEO F dla DB Schenker
  • DB Schenker Logistics znajduje się w TOP 5 krajów zaangażowanych w Cargo 2000 globalnie.
  • Award