. .

Drukowanie rozpoczęte

Aktualności

Znakomity wynik DB Schenker w badaniu SQAS

95 procent to wynik badania SQAS w naszej firmie. Wysokie standardy bezpieczeństwa i jakości operacji logistycznych dla branży chemicznej.

System zarządzania oraz procedury i praktyki stosowane przez DB Schenker były badane w czerwcu br. na terenie chorzowskiego Magazynu Logistycznego oraz w Biurze Zarządu firmy. Uzyskany wynik – 95 % – jest znacznie wyższy niż średnia dla branży (logistyka i dystrybucja towarów chemicznych), zbliżona do 80%, co świadczy o spełnianiu bardzo wysokich standardów w obrocie towarami chemicznymi.
Szczególne uznanie audytora wzbudziło podejście do bezpieczeństwa pracowników. Przykładem jest tu realizacja programu BBS (Behavior-based safety), który służy do identyfikowania i eliminacji potencjalnych zdarzeń ryzykownych, na podstawie obserwacji samych pracowników.

„Kultura Lean budowana w DB Schenker miała znaczący wpływ na osiągnięty wynik. Dzięki wykorzystaniu narzędzi Lean Management pracownicy doskonalą środowisko pracy, traktując bezpieczeństwo jako priorytet. Wymagające badanie SQAS weryfikuje nasze działania w tym zakresie. Tym samym możemy wspierać procesy biznesowe najlepszych firm na rynku." podkreśla  Janusz Górski, Prezes DB Schenker w Polsce.

Badanie obejmowało dwa obszary. Pierwszy z nich zawierał szczegółowe pytania m.in. z obszaru CSR, HR, compliance, prawa pracy i procedur dotyczących informacji, operacji oraz mienia. Drugi dotyczył zagadnień takich jak ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo i higiena pracy, przebieg procesów związanych z obrotem materiałami chemicznymi oraz komunikacja z klientem i innymi partnerami.”
To już kolejny audyt SQAS w DB Schenker. Poprzednie badanie było przeprowadzone w listopadzie 2014 r. w innych jednostkach firmy. Wtedy także uzyskano bardzo wysoki wynik, na poziomie 90 %. 

Badanie SQAS

SQAS (Safety & Quality Assessment System) pozwala sprawdzać poziom bezpieczeństwa i jakość działań operacyjnych podejmowanych w obrocie produktami chemicznymi – zarówno obojętnymi, jak i niebezpiecznymi (ADR, RID, ADN) oraz materiałami szczególnego ryzyka HCDG.

Badanie SQAS zostało wprowadzone na rynek w 1995 roku przez Europejską Komisję Przemysłu Chemicznego CEFIC (The European Chemical Industry Council). Raport SQAS jest ważny przez 3 lata, zawiera wskazania obszarów ocenionych dobrze, jak również miejsca, w których należy podjąć działania doskonalące.

Ostatnia aktualizacja: 11.08.2016

Do początku strony

  • European Foundation for Quality Management
  • CSR
  • Certyfikat AEO F dla DB Schenker
  • DB Schenker Logistics znajduje się w TOP 5 krajów zaangażowanych w Cargo 2000 globalnie.
  • Award