. .

Drukowanie rozpoczęte

Aktualności

Transport oceaniczny – nowy dodatek

Dodatek frachtowy Pick Season Surcharge (PSS) w transporcie oceanicznym z Europy.

Informujemy, że od połowy marca armatorzy wprowadzili dodatek frachtowy Pick Season Surcharge (PSS), który wypływa na ceny oferowanych przez nas usług. Dodatek dotyczy wszystkich przesyłek do krajów Azji i Pacyfiku, Bliskiego Wschodu oraz do Indii.

Wysokość dodatku PSS została ustalona na następującym poziomie:

FCL:

  • 400 USD za TEU w eksporcie do Azji, Oceanii, Bliskiego Wschodu i Indii

LCL:

  • Bliski Wschód – 10 USD per w/m (od 15.03 do 31.03), 27 USD per w/m (od 1.04)
  • Azja– 8 USD per w/m (od 15.03 do 31.03), 27 USD per w/m (od 1.04)
  • Indie – 4 USD per w/m (od 15.03 do 31.03), 27 USD per w/m (od 1.04)
  • Australia, Nowa Zelandia – 10 USD per w/m (od 1.04)

Dopłaty obowiązują od 15 marca i mają charakter tymczasowy. Spowodowane są wzrostem podaży przewyższającym obecne możliwości załadunkowe armatorów. Dodatkowo na tę sytuację wpływ ma reorganizacja sieci połączeń z Dalekiego Wschodu związana z Chińskim Nowym Rokiem oraz obniżony poziom wody w portach.

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Ostatnia aktualizacja: 10.04.2017

Do początku strony

  • European Foundation for Quality Management
  • CSR
  • Certyfikat AEO F dla DB Schenker
  • DB Schenker Logistics znajduje się w TOP 5 krajów zaangażowanych w Cargo 2000 globalnie.
  • Award