. .

Drukowanie rozpoczęte

Aktualności

Sieć logistyczna DB Schenker – Światowe Dni Młodzieży

Informacja o planowanych zmianach w funkcjonowaniu sieci logistycznej DB Schenker w trakcie Światowych Dni Młodzieży w Małopolsce.

Mając na uwadze skuteczność dostaw Państwa przesyłek, chcielibyśmy poinformować o planowanych zmianach w funkcjonowaniu sieci logistycznej DB Schenker  podczas uroczystości Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i Wieliczce w dniach 23 lipca – 1 sierpnia 2016 r.

Dedykowany zespół specjalistów DB Schenker analizuje od kilku miesięcy ryzyka logistyczne związane ze Światowymi Dniami Młodzieży. Wobec napływających informacji o ogromnej skali wydarzenia, ograniczeń w ruchu i braku przewidywalności odnośnie do rozwoju sytuacji, w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo naszych pracowników i kurierów oraz biznesu naszych Klientów, podjęliśmy decyzję o czasowym wyłączeniu z sieci logistycznej terminalu przeładunkowego w Krakowie w dniach 23.07 – 1.08. 2016r. Zmiana ta ma wpływ na funkcjonowanie całej sieci i w związku z tym niektóre linie będą działać według specjalnych harmonogramów dostaw.

Prosimy Państwa o odpowiednie zaplanowanie dostaw do i z Małopolski przed 23 lipca lub po 1 sierpnia br.

Wojewoda Małopolski wprowadził zakaz przewozu towarów niebezpiecznych w wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego w dniach 27.07-1.08 br. w godzinach 5-22. Szczegóły dotyczące zakazu dostępne są tutaj:
http://bip.malopolska.pl/muw/Article/get/id,1218290.html

Organizatorzy Światowych Dni Młodzieży przewidują przyjazd do Krakowa około 2 mln pielgrzymów i ponad 10 tys. autokarów. Zgodnie z ogłoszonymi decyzjami lokalnych władz publicznych, większość arterii i tras dojazdowych do Krakowa, Brzegów, Wieliczki, Oświęcimia, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Częstochowy i Zakopanego zostanie wyłączona z użytkowania i przeznaczona na drogi dla służb, przejścia dla pielgrzymów oraz parkingi. W rezultacie przemieszczania się tak licznych rzesz pielgrzymów i dodatkowo wakacyjnego ruchu turystycznego, musimy liczyć się z prawie całkowitym brakiem przejezdności dróg na terenie Małopolski. Wyżej wskazane akty lokalnych władz publicznych mają charakter siły wyższej w rozumieniu przepisów prawa.

Prosimy o zrozumienie i liczymy na Państwa współdziałanie w tej wyjątkowej sytuacji. Chcielibyśmy zapewnić, że monitorujemy uważnie rozwój wydarzeń. Nasi przedstawiciele pozostaną w stałym kontakcie z Państwem. 

Szczegółowy zakres ograniczeń w ruchu, stref zamkniętych, ulic wyłączonych z ruchu oraz przestrzeni zarezerwowanej na parkingi dla autobusów, z podziałem na konkretne dni uroczystości znajdą Państwo w interaktywnej mapie dostępnej na stronie:

 http://krakow.pl/mapa_utrudnien

Obraz powiększyćmapa_Krakow, mapa_Krakow

Ostatnia aktualizacja: 14.07.2016

Do początku strony

  • European Foundation for Quality Management
  • CSR
  • Certyfikat AEO F dla DB Schenker
  • DB Schenker Logistics znajduje się w TOP 5 krajów zaangażowanych w Cargo 2000 globalnie.
  • Award