. .

Drukowanie rozpoczęte

Jakość

Zarządzamy jakością

DB Schenker posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy.

 • ISO 9001:2015-10 - obejmuje wszystkie jednostki spółki oraz pełen zakres usług - lądowy transport krajowy i międzynarodowy, logistykę magazynową, usługi air & ocean, logistykę kolejową.
 • ISO 14001:2015-09 - świadczy o tym, że Schenker Sp. z o.o. posiada oraz stosuje system zarządzania środowiskowego i prowadzi działalność zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego.
 • OHSAS 18001:2007 - wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy gwarantuje pełne dostosowanie zarządzania w firmie do krajowych i międzynarodowych norm zarządzania bezpieczeństwem pracy.
 • ISO 27001:2014-12 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Główne aspekty systemu to: dostępność, dbałość o dostęp do informacji jedynie dla osób uprawnionych, integralność, a w tym spójność informacji i systemów, które je przetwarzają, ochrona poufności danych.
 • TAPA FSR:2011 obejmujący w wybranych jednostkach system ochrony mienia.
 • Świadczenie usług logistycznych z zachowaniem kryteriów Wewnętrznego Systemu Kontroli WSK.
 • SQAS (Safety&Quality Assessment System) - badanie poziomu bezpieczeństwa i jakości działań operacyjnych podejmowanych w obrocie produktami chemicznymi - zarówno obojętnymi, jak i niebezpiecznymi (ADR, RID, ADN) oraz materiałami szczególnego ryzyka HCDG.

Kurier DB Schenker, Archiwum DB Schenker

Ostatnia aktualizacja: 08.09.2017

Do początku strony

 • European Foundation for Quality Management
 • CSR
 • Certyfikat AEO F dla DB Schenker
 • DB Schenker Logistics znajduje się w TOP 5 krajów zaangażowanych w Cargo 2000 globalnie.
 • Award