. .

Drukowanie rozpoczęte

Jakość

Mierniki i plan jakości

Stosowanie mierników dla kluczowych procesów zachodzących w firmie, pozwala na wyznaczanie celów oraz ocenę stopnia ich realizacji, a także obserwację w oparciu o trendy, czy podejmowane przez nas działania przynoszą oczekiwane efekty.

Wykorzystując szereg mierników analizowane są m.in. terminowość, poziom błędów i reklamacji, ale też poziom satysfakcji klientów, dostawców i pracowników. Wyróżnikiem stosowanych przez DB Schenker mierników jest spojrzenie na procesy "end-to-end", czyli tak jak widzi je klient. W przypadku terminowości proces analizowany jest od zlecenia do potwierdzenia dostawy.

Badaniami satysfakcji, objęci są w DB Schenker klienci, dostawcy oraz pracownicy. W tym zakresie firma korzysta z doświadczeń najlepszych firm badawczych oraz metod stosowanych przez liderów na rynku światowym.

Ostatnia aktualizacja: 20.05.2016

Do początku strony

  • European Foundation for Quality Management
  • CSR
  • Certyfikat AEO F dla DB Schenker
  • DB Schenker Logistics znajduje się w TOP 5 krajów zaangażowanych w Cargo 2000 globalnie.
  • Award