. .

Drukowanie rozpoczęte

Biznes na najwyższym poziomie

Model EFQM - ciągłe doskonalenie

Model EFQM

Europejska Fundacja Zarządzania Jakością (EFQM) przyznała wyróżnienie dla DB Schenker (Schenker Sp. z o.o.) na poziomie 5 gwiazdek. To pierwsza tak wysoka ocena zarówno w polskiej branży TSL, jak i w całym koncernie DB.

Wyróżnienie „Uznanie z doskonalenie” na poziomie 5 gwiazdek to efekt wdrażanego w DB Schenker programu doskonalenia według modelu EFQM.

EFQM, DB Schenker

Model Doskonałości EFQM (European Foundation for Quality Management) jest narzędziem, które pozwala pracownikom ocenić firmę w sposób całościowy. W dotychczasowych edycjach samooceny EFQM wzięło udział  kilkuset pracowników firmy, identyfikując mocne strony naszej organizacji oraz elementy do poprawy. Na ich podstawie planowane i wdrażane są działania doskonalące.

5 gwiazdek potwierdza, że oceniana firma wykorzystuje sprawdzone na świecie, najlepsze  praktyki prowadzenia biznesu, budowania strategii, zarządzania i relacji z klientami, pracownikami, kontrahentami
i społeczeństwem.

 Wynik DB Schenker na tle Poziomów Doskonałości EFQM

 

Piramida EFQM, DB Schenker

„Zdobyta przez nas ocena mieści się w przedziale 551-600 punktów, co stawia nas w gronie najlepszych firm światowych” – mówi Janusz Górski, Prezes Schenker Sp z o.o. „Jesteśmy pierwszą firmą w Grupie DB Schenker i w branży TSL w Polsce, która uzyskała tak wysoką ocenę. To dla nas ogromny sukces i motywacja do dalszej wytężonej pracy” – podkreśla Janusz Górski.

Najważniejsze korzyści wynikające z systematycznego wdrażania modelu EFQM:
• udoskonalenie przywództwa
• wyższa jakość
• rozwój innowacyjności
• pracownicy każdego szczebla mają poczucie kreowania otaczającej rzeczywistości
• zmiana mentalności pracowników – bardziej zaangażowany zespół
• zmiana postrzegania firmy – przyjazne miejsce pracy
• rozwój współpracy z interesariuszami


W przyszłości DB Schenker  zapowiada poddanie się kolejnej zewnętrznej ocenie, a tym samym aplikowanie o najwyższe wyróżnienie – Nagrodę Doskonałości EFQM.


Ostatnia aktualizacja: 09.05.2017

Do początku strony

  • European Foundation for Quality Management
  • CSR
  • Certyfikat AEO F dla DB Schenker
  • DB Schenker Logistics znajduje się w TOP 5 krajów zaangażowanych w Cargo 2000 globalnie.
  • Award