. .

Drukowanie rozpoczęte

Sprawdź się

Możliwości pracy dla absolwentów

Wszystkim uzdolnionym absolwentom wchodzącym na rynek pracy DB Schenker daje możliwość zatrudnienia.

Cenimy wszelkie podejmowane w czasie studiów formy aktywności, takie jak np. działalność w organizacjach studenckich, kołach zainteresowań, udział w stypendiach zagranicznych, a także prace tymczasowe czy wolontariat.

Zwracamy dużą uwagę na cechy osobowości kandydatów i tzw. „umiejętności miękkie”. Poszukujemy osób kreatywnych, komunikatywnych, umiejących pracować w zespole, odpowiedzialnych, lubiących wyzwania i rzetelnie wykonujących powierzone im zadania.

Oferujemy absolwentom:

możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowej firmie, która jest liderem w swojej branży  
dobre warunki zatrudnienia i atrakcyjny pakiet socjalny  
możliwość rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w profesjonalnych szkoleniach  
dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej oraz zajęć sportowych  
koleżeńską atmosferę w pracy  


Ostatnia aktualizacja: 17.02.2017

Do początku strony

  • European Foundation for Quality Management
  • CSR
  • Certyfikat AEO F dla DB Schenker
  • DB Schenker Logistics znajduje się w TOP 5 krajów zaangażowanych w Cargo 2000 globalnie.
  • Award