. .

Drukowanie rozpoczęte

Incoterms 2010

Incoterms 2010

Reguły Incoterms wytyczają zakres odpowiedzialności kupujących i sprzedających za dostawę towarów w umowach sprzedaży. Są one autorytatywnymi zasadami ustalania podziału kosztów i ryzyka między stronami.

Na całym świecie reguły Incoterms są regularnie włączane do umów sprzedaży i stały się częścią codziennego języka handlowego.

Międzynarodowa Izba Handlowa – MIH ( International Chamber of Commerce – ICC), organizacja światowego handlu przygotowuje i publikuje reguły Incoterms® od ponad 70 lat, dostarczając importerom, eksporterom, prawnikom, operatorom logistycznym, ubezpieczycielom  uznawane światowo standardy, stanowiące podstawowe narzędzia przedsiębiorcy w prowadzonej działalności handlowej.

Opracowane i opublikowane w 2010 roku nowe reguły pod nazwą Incoterms® 2010 weszły w życie 1 stycznia 2011 roku. Reguły Incoterms® wytyczają zakres odpowiedzialności kupujących i sprzedających za dostawę towarów w umowach sprzedaży.

Klasyfikacja reguł  Incoterms® 2010

Reguły dla wszystkich środków i gałęzi transportu

EXW  EX WORKS ( Z ZAKŁADU)  
FCA  FREE CARRIER ( DOSTARCZONY DO PRZEWOŹNIKA)  
CPT  CARRIAGE PAID TO ( PRZEWÓZ OPŁACONY DO)  
CIP  CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO ( PRZEWÓZ I UBEZPIECZENIE OPŁACONE DO)  
DAT  DELIVERED AT TERMINAL ( DOSTARCZONY DO TERMINALU)  
DAP  DELIVERED AT POINT ( DOSTARCZONY DO MIEJSCA  
DDP  DELIVERED DUTY PAID ( DOSTARCZONY CŁO OPŁACONE)  

Reguły dla transport morskiego I wodnego śródlądowego

FAS  FREE ALONGSIDE SHIP ( DOSTARCZONY WZDŁUŻ BURTY STATKU)  
FOB  FREE ON BOARD (DOSTARCZONY NA STATEK)  
CFR  COST AND FREIGHT (KOSZT i FRACHT)  
CIF  COST INSURANCE FREIHGT ( KOSZT, UBEZPIECZENIE I FRACHT)  

Na szczególną uwagę zasługują:
-  zastąpienie dotychczasowej reguły DDU warunkami DAP lub DAT ,
-  rezygnacja z reguł DEQ, DES, DAF

Wizualizacja obrazująca podział ryzyk oraz kosztów ponoszonych przez sprzedającego i kupującego w ramach zawieranych transakcji handlowych opartych na podstawowych regułach Incoterms®2010 znajduje się w poniższym  dokumencie "Incoterms 2010".

Nowe reguły Incoterms®2010 wprowadzają możliwość stosowania nowych standardów, jednak nie stanowią reguł obowiązujących na wyłączność.  Nadal, jeśli  strony tak się umówią  mogą być stosowane reguły Incoterms®2000.

DB Schenker, w okresie przejściowym  będzie przyjmował zlecenia transportowe z warunkami dostawy określonymi zarówno według reguł Incoterms®2010 jak i Incoterms/Combiterms2000.

Zasady rozliczeń kosztów transportu i innych usług związanych z realizacją zleceń stosowane przez DB Schenker, przedstawione są w poniższym dokumencie "Podział kosztów".

Incoterms 2010

Incoterms 2010

(PDF | 0.87 MB)
PDF pobierz

Podział kosztów

Podział kosztów

(PDF | 0.09 MB)
PDF pobierz

Ostatnia aktualizacja: 31.05.2016

Do początku strony

  • European Foundation for Quality Management
  • CSR
  • Certyfikat AEO F dla DB Schenker
  • DB Schenker Logistics znajduje się w TOP 5 krajów zaangażowanych w Cargo 2000 globalnie.
  • Award