. .

Zasady Etyczne

Kodeks etyczny

Pracownicy i kurierzy Schenker Sp. z o.o. opracowali Kodeks Etyczny stanowiący zapis kluczowych zasad, którymi firma kieruje się podczas codziennej pracy.

Kodeks Etyczny firmy Schenker Sp. z o.o. powstał w oparciu o najważniejsze zasady regulujące postępowanie operatora wobec pracowników, klientów, konkurencji, dostawców i środowiska. W tworzeniu dokumentu brali udział również przedstawiciele kurierów, współpracujących na stałe z Schenker Sp. z o.o., których kodeks również dotyczy i obowiązuje. Zapisy Kodeksu zostały skonsultowane także z klientami i partnerami firmy.

Kodeks etyczny, Archiwum DB Schenker

Zbiór zasad, do których przestrzegania zobowiązali się pracownicy i kurierzy został spisany na podstawie najważniejszych przyjętych przez organizację wartości. Są to: zadowolenie klienta, uczciwość i rzetelność, profesjonalizm, zaufanie, współpraca oraz doskonalenie i rozwój. Dokument obejmuje m.in. zagadnienia bezpieczeństwa informacji, ochrony interesów klientów, firmy oraz ochrony środowiska.

Kodeks etyczny Schenker Sp. z o.o.

(PDF | 1,39 MB)
PDF pobierz

Kodeks Postępowania DB dla Parterów Biznesowych

We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern DB, działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wysokimi standardami etycznymi ustanowionymi wewnętrznie przez Spółkę.
Nasza firma jest przekonana, że tylko takie podejście jest kluczowym czynnikiem długoterminowego sukcesu DB Schenker, stąd też oczekujemy od naszych partnerów biznesowych stosowania zasad zawartych w Kodeksie Postępowania DB dla Parterów Biznesowych.

Kodeks postępowania

Kodeks postępowania

Kodeks postępowania

(PDF | 3,42 MB)
PDF pobierz

Alert Line - infolinia Compliance

Działanie w zgodzie z prawem i zasadami etyki jest jednym z priorytetów koncernu DB. Dlatego  wszyscy pracownicy, partnerzy biznesowi oraz klienci mają możliwość zgłoszenia zachowań niezgodnych z prawem lub zasadami etyki przez Infolinię DB Schenker. Dostępne są dwa kanały komunikacyjne:

Na stronie dostępna jest lista zachowań niezgodnych z prawem lub etyką, obejmująca między innymi korupcję, naruszanie umów, fałszowanie dokumentów, kwestie antymonopolowe.

Ostatnia aktualizacja: 10.04.2017

Do początku strony

  • European Foundation for Quality Management
  • CSR
  • Certyfikat AEO F dla DB Schenker
  • DB Schenker Logistics znajduje się w TOP 5 krajów zaangażowanych w Cargo 2000 globalnie.
  • Award